English

  PHIM ẢNH  - Danh sách quan chức CSVN bị đề nghị chế tài

Danh sách đề nghị chế tài các thủ phạm tra tấn MS Chính & Bà Hồng
1 -
1 -
2 -

Đây là danh sách 25 nhân vật liên quan đến các hành vi tra tấn đối với Mục Sư Nguyễn Công Chính và vợ là Bà Trần Thị Hồng mà BPSOS đã nộp cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ từ cuối tháng 2 năm 2017. Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) đã chọn hồ sơ Mục Sư Chính và Bà Hồng làm biểu tượng cho tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam và để vận động đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC.

;