English

Những hình thức tra tấn của Trung Cộng.

Những hình thức tra tấn của Trung Cộng.

 

 
Ai yếu tim đừng nên xem
Thật sự những gì đang xảy ra quá
GHÊ SỢ
Không thể tưởng tượng được...
 

http://bp1.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5lM8s2gAI/AAAAAAAAAHU/Xevc6SKaR3c/s400/image010.jpg
http://bp1.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5lE8s2f_I/AAAAAAAAAHM/j-9hVVAo6sk/s400/image011.jpg
Thương tích do bị tra tấn
http://bp2.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5k9Ms2f-I/AAAAAAAAAHE/r0Qa7uaxmko/s400/image006.jpg
http://bp2.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5kzMs2f9I/AAAAAAAAAG8/dOeLQqC6cz0/s400/image013.jpg
http://bp3.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5kqcs2f8I/AAAAAAAAAG0/oakZGyFn1Rw/s400/image012.jpg
http://bp3.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5kfcs2f7I/AAAAAAAAAGs/nAypK2l9mxM/s400/image015.jpg
Tra tấn bằng cách nướng sắt và áp vào da
http://bp1.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5kX8s2f6I/AAAAAAAAAGk/ApRr4LhLjU8/s400/image016.jpg
Hậu quả của tra tấn
http://bp2.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5kNMs2f5I/AAAAAAAAAGc/c9bXXf8YHKI/s400/image056.jpg
http://bp2.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5kFMs2f4I/AAAAAAAAAGU/9m8EoQXOSIA/s400/image018.jpg
1 trong nhưng hình thức tra tấn
http://bp2.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5j8Ms2f3I/AAAAAAAAAGM/_4LthbBPoAk/s400/image055.jpg
phạm nhân bị đối xử như súc vật
http://bp1.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5jx8s2f2I/AAAAAAAAAGE/kGl0nsC4cIg/s400/image022.jpg
http://bp0.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5jmss2f1I/AAAAAAAAAF8/6P5xqLu3lYk/s400/image024.jpg
phạm nhân đang bị tra tấn bởi công an
http://bp3.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5jecs2f0I/AAAAAAAAAF0/Oa01waJOmts/s400/image026.jpg
http://bp0.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5jTss2fzI/AAAAAAAAAFs/2RVaWoMd87Y/s400/image028.jpg
http://bp1.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5jK8s2fyI/AAAAAAAAAFk/7ttUjC3-gnI/s400/image030.jpg
Nữ phạm nhân bị bắt quỳ trên 2 cái tô úp ngược
http://bp2.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5jCMs2fxI/AAAAAAAAAFc/qnLHNA0EbnA/s400/image032.jpg
http://bp1.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5i48s2fwI/AAAAAAAAAFU/qDULxPaJeuA/s400/image041.jpg
phạm nhân đang bị tra tấn
http://bp3.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5iwcs2fvI/AAAAAAAAAFM/yS9YWX-dio4/s400/image039.jpg
http://bp2.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5imMs2fuI/AAAAAAAAAFE/EXtOwqwLMN0/s400/image038.jpg
http://bp2.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5iTMs2ftI/AAAAAAAAAE8/P9GXNupKSD8/s400/image043.jpg
phạm nhân đã bị bắt quỳ trên sắt nung nong
http://bp1.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5iK8s2fsI/AAAAAAAAAE0/aaqst-AzhFQ/s400/image044.jpg
http://bp1.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5iB8s2frI/AAAAAAAAAEs/ioZML3NPvoc/s400/image059.jpg
http://bp0.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5h5ss2fqI/AAAAAAAAAEk/B-JgSeatRK4/s400/image045.JPG
http://bp2.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5huMs2fpI/AAAAAAAAAEc/_0fyN8vybEE/s400/image047.JPG
Nữ phạm nhân bị tra tấn bằng cách đâm tre vào các đầu ngón tay
http://bp3.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5hics2foI/AAAAAAAAAEU/Dm7FBr72KBw/s400/image057.jpg
http://bp2.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5hYMs2fnI/AAAAAAAAAEM/swg1zOW9VmI/s400/image058.jpg
1 trong những hình thức tra tấn
http://bp0.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5hMss2fmI/AAAAAAAAAEE/lbTi2tKj7wU/s400/image078.jpg
nữ phạm nhân bị dí tàn thuốc vào mặt
http://bp3.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5hAcs2flI/AAAAAAAAAD8/JIMEnM-7EE0/s400/image060.jpg
http://bp3.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5g3cs2fkI/AAAAAAAAAD0/3A0aQ7mJV3o/s400/image062.jpg
http://bp0.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5gess2fjI/AAAAAAAAADs/edgEnnscWYU/s400/image064.jpg
http://bp3.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5gUcs2fiI/AAAAAAAAADk/tyZApRiGcJY/s400/image082.jpg
http://bp1.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5gE8s2fhI/AAAAAAAAADc/LJ6Xr5WdzSw/s400/image068.jpg
http://bp3.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5f8cs2fgI/AAAAAAAAADU/9jqcOIuR7lM/s400/image070.jpg
http://bp2.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5fyMs2ffI/AAAAAAAAADM/FupBiaBJHbs/s400/image072.jpg
http://bp3.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5fpcs2feI/AAAAAAAAADE/SvHMnKracKc/s400/image111.jpg
http://bp3.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5fecs2fdI/AAAAAAAAAC8/RXW18Mw6sBg/s400/image101.jpg
Hậu quả của tra tấn
http://bp1.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5fI8s2fcI/AAAAAAAAAC0/ajagv6Dox1A/s400/image090.jpg
Nữ phạm nhân sắp bi hành quyết
http://bp0.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5ejss2fZI/AAAAAAAAACc/igVmphJjZA4/s400/image089.jpg
http://bp3.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5e_cs2fbI/AAAAAAAAACs/6175SbWTq54/s400/image079.jpg
Nữ phạm nhân bị đưa ra pháp trường
http://bp1.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5et8s2faI/AAAAAAAAACk/tpGshO35mPQ/s400/image084.jpg
http://bp1.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5eK8s2fYI/AAAAAAAAACU/fiu80NdQ5hk/s400/image036.jpg
Các phạm nhân sắp bi hành quyết
http://bp1.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5d78s2fXI/AAAAAAAAACM/Fdqps5rX0DQ/s400/image087.jpg
http://bp2.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5dsMs2fWI/AAAAAAAAACE/YFI4MNObZLw/s400/image085.jpg
Thi thể của Nữ phạm nhân bi hành quyết
http://bp2.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5deMs2fVI/AAAAAAAAAB8/-PflK3aQp30/s400/image086.jpg
http://bp2.blogger.com/_afxDQ5abqzY/R-5dRMs2fUI/AAAAAAAAAB0/uAeltmvP9DE/s400/image083.jpg