English

Chuyến đi vận động cho tự do tôn giáo của Ms. Nguyễn Công Chính và phu nhân trước khi TT Trump lên đường đi Việt Nam

Từ ngày 24 đến 26 tháng 10, Ms. Nguyễn Công Chính và vợ là Bà Trần Thị Hồng đã đến thủ đô Hoa Kỳ để vận động cho tự do tôn giáo ở Việt Nam. Lịch trình bao gồm nhiều buổi họp với thành viên Quốc Hội và các giới chức Bộ Ngoại Giao, Toà Bạch Ốc và Uỷ Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ.

Ms. Chính và Bà Hồng đã tường trình trong tư cách nạn nhân và nhân chứng và đề nghị đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC, là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt do đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng.

Lúc 11 giờ sáng ngày 24 tháng 10 , Ms. Chính và Bà Hồng đã đến thuyết trình tại Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (US Commission on International Religious Freedom – USCIRF). Sau đó vào lúc 2 giờ chiều đã có một buổi họp với Dân Biểu Hoa Kỳ Bill Posey thuộc tiểu bang Florida. Sau cùng là buổi thuyết trình lúc 3 giờ chiều trước Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos của Quốc Hội Hoa Kỳ (Tom Lantos Human Rights Commission) và Nhóm Dân Biểu Quan Tâm về Vấn Đề Việt Nam của Quốc Hội Hoa Kỳ (Congressional Caucus on Vietnam). Buổi họp này đặt dưới quyền chủ tọa của DB Lou Correa (Dân Chủ, CA) với sự tham dự của DB Joe Lofgreen (Dân Chủ, CA), và DB Ed Royce (Cộng Hòa, CA), Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện.


Mục Sư Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng tại Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.