English

Cựu Đại Sứ Jackie Wolcott giới thiệu hồ sơ của Mục Sư Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng

Cựu Đại Sứ Jackie Wolcott, Uỷ Viên của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, giới thiệu hồ sơ đàn áp tôn giáo tiêu biểu ở Việt Nam: Mục Sư Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng. Trong phần phát biểu, Bà Wolcott nhắc đến một số tổ chức ở Việt Nam đã lên tiếng cho MS Chính và Bà Hồng, như Liên Minh Chống Tra Tấn - Việt Nam, Hội Hỗ Trợ Nạn Nhân Bạo Hành và Bàn Tròn Đa Tôn Giáo.