English

Sửa đổi một báo cáo chưa nộp lên

Để sửa đổi một báo cáo mà bạn đã lưu lại trên trang web này, bạn nhấn chuột vào chữ Báo Cáo giữa màn hình. Một khung hình mới sẽ hiện ra với một danh sách các hồ sơ báo cáo mà bạn đã vào, vẩn còn nằm trong vùng chứa tạm thời.Nhấn chuột vào link mang Số Hồ Sơ và ngày bạn bắt đầu bản báo cáo và bạn muốn sửa đổi. Bản báo cáo sẽ đựợc mở ra, bạn sửa đổi chi tiết cho đến khi bản báo cáo được đầy đủ và hoàn tất và bạn bấm nút lưu.

Sau khi mọi chi tiết đã được điền vào bản báo cáo và đã được lưu vào website, bạn bấm nút ủy quyền, giấy ủy quyền sẽ hiện ra. Bạn cần phải điền giấy ủy quyền VN-CAT mới có thể đại diện cho bạn tiếp xúc và lên tiếng tại cộng đồng quốc tế thay cho bạn

Sau khi đã điền giấy ủy quyền xong, ban phải nộp hồ sơ lên cho VN-CAT (bằng cách bấm nút Nộp Báo Cáo) để được tién hành thủ tục. 

Các nút trên màn hình có ý nghĩa như sau:

Lưu báo cao: Lưu bản báo cao này vào trang web cho đến khi hoàn tất việc điền dơn để nộp lên cho CAT-VN. Website sẽ lưu trữ bản báo cáo trong kho chứa tạm thời trong vòng 3 tháng, sau đó nếu không được nộp lên sẽ bị xóa. Để tránh mất thông tin khi bị đứt internet, xin cứ mổi 20-30 phút bấm nút này Lưu Báo Cáo một lần

Xóa báo cáo: Xóa bỏ bàn báo cáo này khỏi website

Ủy quyền: Bạn phải đièn mẫu giấy Ũy Quyền trước khi nộp bản báo cáo lên để CAT-VN có thể can thiệp với quốc tế thay cho bạn

Nôp báo cáo: Sau khi hoàn tất điền mọi chi tiết trên bản báo cáo và giấy ủy quyền, bạn có thể nộp bản báo cáo lên VN-CAT để tiến hành thủ tục. Hồ sơ nộp lên sẽ nằm trong mục Những vụ vi phạm và chỉ có quãn lý mạng mới thếy và đọc dược trừ phi bạn cho phép phổ biến.

 


Webmaster: copywright @ 2015 viettorg.com

1  Online:     United States: 1  -  
 Vài nét vềLuật Chống Tra TấnHướng DẫnĐiều Lệ
 VN-CATTrương mụcXử dụng trang mạng
 Đăng Nhập
 Đăng Xuất
 Vào một báo cáo mới
 Sửa một báo cáo đang điền vào và chưa nộp lên
 Sửa một báo cáo nằm trong mục những vụ vi phạm