English

Vài nét về

Liên Minh Chống Tra Tấn - Việt Nam (VN-CAT)

Trang mạng này được tạo ra qua sự hợp tác chặt chẽ giữa BPSOS tại Hoa Kỳ cùng với tổ  chức  Liên Mình chống tra tấn - Viêt Nam (VN-CAT). Sư kết hợp này hoàn toàn dựa trên sụ tự nguyện của các thành viên trong và ngoài nước trên tình thần phục vụ nạn nhân bị các quan chức chính quyền tra tấn nhằm đạt đến mục đích dưới đây.

Mục đích:

Gồm có 3:

1Image result for lhq) Bảo đảm luật pháp và các chính sách của Chính phủ Việt Nam hoàn toàn tuân thủ Công Ước Chống Tra Tấn của LHQ (UN-CAT) và nhiều quốc gia trên thế giới

 

Image result for dan viet nam2) Hướng dẫn dân chúng hiểu rõ về pháp luật và chính sách nhà nước, bao gồm cả việc tuân thủ và không tuân thủ luật pháp quốc tế

 

Image result for ho so

3) Thiết lập hồ sơ tất cả các vụ vi phạm luật pháp quốc tế để xử phạt những quan chức vi phạm

Sứ Mệnh:

VN-CAT cùng sát cánh với những tổ chức chống tra tấn trến thế giới quyết đẩy lùi mọi đối xử tàn bạo, ha x làm giảm giá trị nhân phẩm của con người tại Việt Nam

Đặc tính:

Vô vụ lợi: Chúng tôi giúp nạn nhân bị tra tấn hoàn toàn miễn phí. Mọi chi phí đều do thành viên của Liên Mình chống tra tấn - Viêt Nam (VN-CAT) đóng góp và mạnh thường quân giúp đỡ.

Tận tâm: Chúng tôi sẽ giúp các nạn nhân bằnh cách thâu nhận hồ sơ báo cáo, phối kiểm, phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ, chuyển giao đến các cơ quan quốc tế theo thủ tục tố tụng cho đến khi có kết qủa để thông báo đến nạn nhân

Kín đáo: Mọi thông tin cá nhân và chi tiết được báo cáo trên trang mạng này sẽ hoàn toàn được giữ kín, trừ khi nạn nhân đồng ý cho phép VN-CAT phổ biến.

An ninh: Nạn nhân và gia đình sẽ được can thiệp với quốc tế để đưực bảo vệ không bị nhà nước trả thù hoặc trù dập


Webmaster: copywright @ 2015 viettorg.com

2  Online:     China: 1  -  United States: 1  -  
 Vài nét vềLuật Chống Tra TấnHướng DẫnĐiều Lệ
 VN-CATTrương mụcXử dụng trang mạng
 Đăng Nhập
 Đăng Xuất
 Vào một báo cáo mới
 Sửa một báo cáo đang điền vào và chưa nộp lên
 Sửa một báo cáo nằm trong mục những vụ vi phạm