English
 • 1 - http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx
 • Giám sát công tác phòng chống tra tấn và đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hay hạ xử hoặc trừng phạt
  Ủy ban chống tra tấn (CAT) là cơ quan của 10 chuyên gia độc lập theo dõi thực hiện Công ước chống tra tấn tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ xử làm giảm giá trị nhân phẩm hoặc trừng phạt khác do các cơ quan công quyền của nhà nước gây nên.

  Tất cả các quốc gia thành viên có nghĩa vụ nộp báo cáo định kỳ cho Ủy ban về cách các quyền đang được thực hiện. Các quốc gia phải báo cáo ban đầu một năm sau khi gia nhập Công ước và sau đó mỗi bốn năm. Ủy ban kiểm tra từng báo cáo và giải quyết các mối quan tâm và khuyến nghị của mình cho Nhà nước dưới hình thức "quan sát và giám định".
   
 • 2 - http://www.stoptorture-vn.org/
 • Chiến Dịch Bài Trừ Tra Tấn ở Việt Nam (CAT-VN) tìm cách vận động áp lực trong nước và quốc tế để chấm dứt mọi hình thức tra tấn tại Việt Nam. Chúng tôi theo dõi và báo cáo các trường hợp tra tấn và ngược đãi các tù nhân và tù nhân ở Việt Nam, và chúng tôi ủng hộ và bảo vệ các cá nhân can đảm và các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam hoạt động cùng mục tiêu.

 • 3 - https://www.amnesty.org/en/documents/asa41/4186/2016/en/
 • Tổ chức Ân xá quốc tế là một phong trào toàn cầu của hơn 7 triệu người mất bất công cá nhân. Chúng tôi đang vận động cho một thế giới mà con người quyền được hưởng tất cả.
  Chúng tôi được tài trợ bởi các thành viên và những người như bạn. Chúng tôi là độc lập của bất kỳ tư tưởng chính trị, lợi ích kinh tế hay tôn giáo. Không một chính phủ là ngoài giám sát. Không có tình hình là không còn hy vọng.
  Rất ít người đã dự đoán khi chúng tôi bắt đầu tra tấn mà sẽ trở thành ngoài vòng pháp luật quốc tế. Đó hầu hết các nước sẽ bãi bỏ án tử hình. Và dường như các nhà độc tài không thể chạm sẽ được thực hiện để trả lời cho những tội ác của họ.


  BPSOS & VNCAT đang họp báo tại LHQ


  Họp báo tại Geneva - Michelle Nguyễn


  Webmaster: copywright @ 2015 endtorturevn.org