English
Tải lên

RFA reports on the launch of USCIRF's Prisoner of Conscience Project, which highlights individuals imprisoned for exercising their freedom of religion or belief, as well as the dedicated advocacy of USCIRF Commissioners working for their release.

Phóng sự của RFA về việc Ủy Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) phát động đề án Tù Nhân Lương Tâm. Trong số 10 hồ sơ tiêu biểu được USCIRF bảo trợ có hồ sơ của mục sư Nguyễn Công Chính và vợ là bà Trần Thị Hồng mà Liên Minh Chống Tra Tấn - Việt Nam đã cộng tác cùng các cơ quan nhân quyền quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam để vận động sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, và các quốc gia Tây Phương.

 

1 -   #views 1933
2 -   #views 359
3 -   #views 332
4 -   #views 352
5 -   #views 1417
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BPSOS & VNCAT đang họp báo tại LHQ


Họp báo tại Geneva - Michelle Nguyễn


Webmaster: copywright @ 2015 endtorturevn.org