English
Tải lên

List of 21 indviduals implicated in the land grabbing by force in Con Dau Parish.

Danh sách 21 nhân vật liên quan đến việc cướp đất giáo xứ Cồn Dầu bằng bạo lực

1 -   #views 1952
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BPSOS & VNCAT đang họp báo tại LHQ


Họp báo tại Geneva - Michelle Nguyễn


Webmaster: copywright @ 2015 endtorturevn.org