English
Tải lên

Đây là danh sách 25 nhân vật liên quan đến các hành vi tra tấn đối với Mục Sư Nguyễn Công Chính và vợ là Bà Trần Thị Hồng mà BPSOS đã nộp cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ từ cuối tháng 2 năm 2017. Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) đã chọn hồ sơ Mục Sư Chính và Bà Hồng làm biểu tượng cho tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam và để vận động đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC.

1 -   #views 3670
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BPSOS & VNCAT đang họp báo tại LHQ


Họp báo tại Geneva - Michelle Nguyễn


Webmaster: copywright @ 2015 endtorturevn.org