English

Để vào một hồ sơ báo cáo mới/hay sừa một báo cáo đã có sẵn, trước tiên phải đăng nhập


Summary
1
2
3
4
5
6
>>
Lưu

Mẫu Khai Về Tra Tấn - #0

Quốc gia
Tỉnh/Tiểu bang
Thành phố/Quận/Huyện/Xã/Phường/Thôn
 
Xảy Ra Vào:
Ngày
Tháng
Năm
Đề Tài:

5. Hình ảnh đính kèm

Hình tượng trưng : Báo cáo này -  Không được Phổ biến Được Phổ biến   -   Tình trạng: Đã phiên dịch Đã nộp lên QT 
Số cá nhân đã bị trừng phạt 1:

Ghi chú:

Lưu báo cao: Lưu bản báo cao này vào trang web cho đến khi hoàn tất để nộp lên cho CAT-VN. Website sẽ lưu trữ bản báo cáo trong kho chứa tạm thời trong vòng 3 tháng, sau đó nếu không được nộp lên sẽ bị xóa. Để tránh mất thông tin khi bị đứt internet, xin cứ mổi 20-30 phút bấm nút này Lưu Báo Cáo một lần

Xóa báo cáo: Xóa bỏ bàn báo cáo này khỏi website

Ủy quyền: Bạn phải đièn mẫu giấy Ũy Quyền trước khi nộp bản báo cáo lên để CAT-VN có thể can thiệp với quốc tế thay cho bạn

Nôp báo cáo: Sau khi hoàn tất điền mọi chi tiết trên bản báo cáo và giấy ủy quyền, bạn có thể nộp bản báo cáo lên CAT-VN để tiến hành thủ tục

Tạo Hổ Sơ PDF: Tạo Hổ Sơ PDF cho bản báo cáo. Nên đổi toàn bộ bản cáo qua mẫu chữ Tahama trước
 

Webmaster: copywright @ 2015 endtorturevn.org