English

Để vào một hồ sơ báo cáo mới/hay sừa một báo cáo đã có sẵn, trước tiên phải đăng nhậpLập Hồ Sơ báo cáo

Quốc gia
Tỉnh/Tiểu bang
Thành phố/Quận/Huyện/Xã/Phường/Thôn
 
Xảy Ra Vào:
Ngày
Tháng
Năm

1. Thông tin về những nạn nhân bị tra tấn

 
<<<
1
2
3
4
5
6
>>>
Lưu

Ghi chú:

Lưu báo cao: Lưu bản báo cao này vào trang web cho đến khi hoàn tất để nộp lên cho CAT-VN. Website sẽ lưu trữ bản báo cáo trong kho chứa tạm thời trong vòng 3 tháng, sau đó nếu không được nộp lên sẽ bị xóa. Để tránh mất thông tin khi bị đứt internet, xin cứ mổi 20-30 phút bấm nút này Lưu Báo Cáo một lần

Xóa báo cáo: Xóa bỏ bàn báo cáo này khỏi website

Ủy quyền: Bạn phải đièn mẫu giấy Ũy Quyền trước khi nộp bản báo cáo lên để CAT-VN có thể can thiệp với quốc tế thay cho bạn

Nôp báo cáo: Sau khi hoàn tất điền mọi chi tiết trên bản báo cáo và giấy ủy quyền, bạn có thể nộp bản báo cáo lên CAT-VN để tiến hành thủ tục

Tạo Hổ Sơ PDF: Tạo Hổ Sơ PDF cho bản báo cáo. Nên đổi toàn bộ bản cáo qua mẫu chữ Tahama trước