English

Nhu liệu viết chữ tiếng Việt

Để tiện việc đánh máy bằng tiếng Việt, quí vị có thể dùng các nhu liệu sau đây:

1) Đánh máy online: Nhấn chuột vào đây

2) Download Vpskey V4.3: Nhấn chuột vào đây

 


Webmaster: copywright @ 2015 endtorturevn.org